Yatırımcı İlişkileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raporlar ve Sunumlar

Faaliyet Raporları, Finansal Tablolar ve Yatırımcı Sunumları için tıklayın.

2023 3. Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 OCAK - 30 EYLÜL 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2023 2. Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2023 1. Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 OCAK – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2022 
Yılı
Faaliyet
Raporu

1 OCAK – 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU